Chi Phí Thấp Nhất
Chất Lượng Tối Ưu
Uy Tín - Tin Cậy
Dịch Vụ Chuyên Nghiệp

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng sản phẩm của Thành An

 - Thỏa mãn tối đa các yêu cầu hợp lý của khách hàng

- Công ty phấn đấu để luôn cung cấp ra thị trường những sản phẩm con lăn, băng tải và dịch vụ tốt nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý của khách hàng. THÀNH AN luôn coi chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Để luôn đưa ra được những sản phẩm chất lượng tốt và ổn định, Công ty cam kết thực hiện những nguyên tắc sau:

  • Tìm hiểu kỹ về các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo đưa ra được sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách hợp lý và tốt nhất.
  • Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
  • Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.
  • Thường xuyên phổ biến cho CBNV trong công ty về tiêu chí: Chất lượng sản phẩm quyết định sự phát triển và sự hưng thịnh của Công ty. Mọi CBCNV trong công ty phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, và tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chất lượng sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
  • Thực hiện việc đổi mới thường xuyên công tác quản lý, và duy trì hiệu lực Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN với sự tham gia của toàn bộ Công ty.
  • Tuân thủ nghiêm túc mọi quy định về chất lượng của cơ quan quản lý Nhà nước và các yêu cầu về chất lượng của khách hàng đưa ra.
  • Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân.

- Chính sách chất lượng nêu trên cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường phù hợp với luật định của nhà nước.

Hỗ trợ online

Hỗ trợ khách hàng

0974917794 (Ms. Vân)-Zalo

Hỗ trợ khách hàng

0964333803 (Ms Quyên)-Zalo

Hỗ trợ khách hàng

0936433628 (Ms. Yến )-Zalo

Hỗ trợ kỹ thuật

0904303426 (Mr. Hòa)-Zalo

Hỗ trợ qua Facebook